Jakt i Eidfjord statsallmenning

Fristen for å søkja på villreinjakt er 2. mai. 

Eidfjord fjellstyre kan tilby småviltjakt og villreinjakt.
 

Fjellstyret legg vekt på å forvalta rypestamma slik at jaktpresset vert tålt over tid. Dette prøver me å løysa gjennom "bag-limit" og taksering av rypestamma i forkant av jakta.
 

Resultat av taksering avgjer om det vert opna for rypejakt. Men dei som ynskjer å få eit tilbod må søkja seinast 1. april. Viser elles til reglar for småviltjakt.
 

Søknad om reinsjakt

Fann du det du leita etter?