Tilbod om småvilt hausten 2018

Det vert opna for jakt under føresetnad av at taksering først i august viser at det er grunnlag for å opna for jakt. 

Publisert av Elsa Garatun. Sist endra 23.05.2018

Det vert gjeve følgjande tilbod om jakt:

Tilbod om småviltjakt 2018 (PDF, 232 kB)

Jaktkort vert sendt ut i etterkant av takseringsresultat med grunnlag for jakt.

Fann du det du leita etter?