Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Søk

Information in English
   

Om Eidfjord fjellstyre

Eidfjord statsallmenning er på 550.000 daa og vert forvalta av Eidfjord fjellstyre.

Fjellstyra si verksemd er heimla i fjellova. Kommunestyret vel medlemer til fjellstyret, men fjellstyret er eit frittståande organ med eigen økonomi som ikkje er underlagt kommunestyret.

Fjellstyret er tillagt administrasjonen av bruksrettene og lunnende i statsallmenningen, såframt ikkje anna er gjeve i medhald av lov. I hovudtrekk omfattar dette bruksrettar knytt til jordbruk som seter og beite, samt jakt, fangst og fiske.

Fjellstyret si viktigaste oppgåve er derfor å administrere bruksrettane i statsallmenningen til beste for de bruksberettiga og næringslivet i lokalsamfunnet, samtidig som de skal ivareta både lokalsamfunnet og storsamfunnet sine naturvern- og friluftsinteresser.

Eidfjord fjellstyre:
Aslak Myrvang
Knut Johan Medhus
Vidar Riber
Kari Tveit Hovland
Lars Kristian Eidnes
Samson Hamre
Dagny Opedal

Fast sekretær for fjellstyret er miljøvernleiar
Gunnar Elnan ved Eidfjord kommune Tlf. 53673500/47612205

Fann du det du leita etter?
   

Kontaktinformasjon

Eidfjord fjellstyre
Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord
Telefon
: 53673652

Mobil
: 47612205
(Kontonr)
: 3450.20.04966

Galleri

Gamla Sandhaug | Fotograf: Bergljot Maria Veivåg
7. Gamla Sandhaug
Bergljot Maria Veivåg
Levert av ACOS AS
Login for redigering Login for redigering