Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Søk

Information in English
   

Velkomen til Eidfjord fjellstyre si heimeside

Fjellstyret forvaltar jakt-, fiske- og beiteressursane i Eidfjord statsallmenning. Heimesida skal brukast til å gje informasjon om fjellstyret si verksemd og kva tilbod fjellstyret har å tilby. Fjellstyret vil og bruka heimesida til å informera om saker det vert arbeidd med, det er ynskjeleg med innspel før vedtak vert fatta. Meir detaljert informasjon om tilbod og verksemd får du på knappane over og til venstre.
Publisert 11.02.2019

Skjema for å søkje om jaktkort på villrein er no tilgjengeleg på Eidfjord fjellstyre sine heimesider. http://www.eidfjord-fjellstyre.no/jakt/villreinjakt/ 

Kvote er ikkje fastsett, så tildeling skjer fyrst etter kvotefastsetting.

Søknadsfristen er 2.mai 2019.

Publisert 01.10.2018

Eidfjord Fjellstyre minner om innlevering av alle fellingsløyve på reinsdyr og fangstskjema for garnfiske.

Dette kan leverast i ekspedisjonen på kommunehuset kvar dag mellom kl 08:00-1500. Event. i postluka ved inngangsdøra utanom opningstid.

Frist for innlevering av fellingsløyve er Fredag 5 oktober 2018

 

 

 

Publisert 21.09.2018

 Eidfjord Fjellstyre har vedteke å utvida reinsjakta til og med 30 september.

Publisert 14.09.2018

Fredningssonen på Eidfjord statsallmenning er oppheva frå 16.09.18 kl 07:00 til ut jaktperioden den 23.09.18 kl 19:00.

Spørsmål vedr. dette; ta kontakt med Lars Kristian Eidnes tlf. 99519901.

 

Publisert 10.09.2018

 Det vert opna for samjakt mellom Eidfjord, Ullensvang, Odda og Røldal statsallmenning.

Publisert 23.08.2018

Samla resultat frå taksering på Eidfjord statsallmenning 2006-2018.

Publisert 23.08.2018

Resultat frå rypetaksering klar.

Vedlagt ligg rapporten (PDF, 181 kB).

Fjellstyret skal i møte 30. august avgjera om det vert opna for jakt.

 

Publisert 30.04.2018

Det vert opna for jakt under føresetnad av at taksering først i august viser at det er grunnlag for å opna for jakt. 

Publisert 15.09.2017

No kan du betala for overnatting, jaktkort m.m. med Vipps.

Eidfjord fjellstyre Vippsnummer #125429.

Publisert 06.08.2015

Reglar for bruk av fellingsløyve på andre vald (jaktområde) enn det fellingsløyvet er utsteda på

Publisert 08.01.2013

Sjå pdf-fil med leiarar i grunneigarlag/vald

Publisert 30.10.2012
Garnfiske

Eidfjord fjellstyre bed om at fangstrapportar etter garnfisket vert sendt til fjellstyret snarast.

Fann du det du leita etter?
   

Kontaktinformasjon

Eidfjord fjellstyre
Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord
Telefon
: 53673652

Mobil
: 47612205
(Kontonr)
: 3450.20.04966

Galleri

Fotograf: Gunnar Elnan
Tinnhølhytta innvendig juli 05
Gunnar Elnan
Levert av ACOS AS
Login for redigering Login for redigering