Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Søk

Information in English
   

Velkomen til Eidfjord fjellstyre si heimeside

Fjellstyret forvaltar jakt-, fiske- og beiteressursane i Eidfjord statsallmenning. Heimesida skal brukast til å gje informasjon om fjellstyret si verksemd og kva tilbod fjellstyret har å tilby. Fjellstyret vil og bruka heimesida til å informera om saker det vert arbeidd med, det er ynskjeleg med innspel før vedtak vert fatta. Meir detaljert informasjon om tilbod og verksemd får du på knappane over og til venstre.
Publisert 15.09.2017

No kan du betala for overnatting, jaktkort m.m. med Vipps.

Eidfjord fjellstyre Vippsnummer #125429.

Publisert 05.09.2017

Etter oppmoding vert det vist til at det er vedteke nye jakttider for perioden 2017-2022, sjå www.miljodirektoratet.no

 

 

Publisert 23.08.2017

Det vert opna for jakt under føresetnad av at taksering først i august viser at det er grunnlag for å opna for jakt. 

Publisert 18.08.2017

Det vert opna for rypejakt på Eidfjord statsallmenningen. Taksering viser 10,1 rype/kvkm. Tildelte jaktkort vil bli sendt ut dei næraste vekene.

Resultatet av rypetakseringa er no lagt ut.
 

Publisert 23.05.2017

Trekningslister for jegrar hausten 2017  

Publisert 06.08.2015

Reglar for bruk av fellingsløyve på andre vald (jaktområde) enn det fellingsløyvet er utsteda på

Publisert 08.01.2013

Sjå pdf-fil med leiarar i grunneigarlag/vald

Publisert 30.10.2012
Garnfiske

Eidfjord fjellstyre bed om at fangstrapportar etter garnfisket vert sendt til fjellstyret snarast.

Fann du det du leita etter?
   

Kontaktinformasjon

Eidfjord fjellstyre
Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord
Telefon
: 53673652

Mobil
: 47612205
(Kontonr)
: 3450.20.04966

Galleri

3. Tinnhølen
3. Tinnhølen
Levert av ACOS AS
Login for redigering Login for redigering